Voordeel Fimax Hypotheken

Onafhankelijk met de laagste rentes! Naast RegioBank adviseren wij vanuit ons label HypotheekCompany Doetinchem en kunnen wij u vrijwel elke geldstrekker aanbieden.

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek

Regelingen

Starterslening

Budget VROM Startersleningen uitgeput! De vraag naar Startersleningen is zo groot dat op dit moment het budget van het ministerie van VROM is uitgeput. Gemeenten die nog over voldoende budget beschikken hebben de mogelijkheid de regeling voort te zetten.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u – op basis van uw inkomen – bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente. De Starterslening kent een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt u geen rente en aflossing voor de Starterslening. Na het derde jaar gaat u wél rente en aflossing betalen als uw inkomen voldoende gestegen is. Zo niet, dan kunt u bij SVn * een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden.

* De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een financiële partner van gemeenten, andere overheden en marktpartijen in volkshuisvesting. SVn beheert revolverende fondsen voor haar partners met als oogmerk het leveren van een waardevolle, gewaarborgde bijdrage aan de betaalbaarheid van de stedelijke vernieuwing. Nu en in de toekomst.

Eigenwoningbijdrage (koopsubsidie)

BEW+ (Wet Bevordering Eigen Woningbezit) Per 1 januari 2007 is de Wet Bevordering EigenWoningbezit (Wbe) gewijzigd. Deze wet, beter bekend onder de naam Eigenwoningbijdrage (Koopsubsidie) wordt uitgevoerd door het Agentschap NL.

Helaas is het budget voor de eigenwoningbijdrage inmiddels overschreden!

Aanvragen die na 29 maart 2010 zijn ontvangen worden niet meer gehonoreerd. Heeft het nog zin om te reageren op een verzoek om aanvullende informatie? Ja. Als u een brief ontvangt of hebt ontvangen met een verzoek om uw aanvraag aan te vullen, dan hebt u hier tot twee weken na dagtekening van de brief de tijd voor. Indien aan de overige voorwaarden van de Wet Bevordering Eigenwoningbezit is voldaan, wordt op uw aanvraag positief beschikt.

Netwerk

Fimax Groep maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK