Voordeel Fimax Assurantiën

Onafhankelijke en maximale financiële dienstverlening met een persoonlijke touch!

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend gesprek

Wonen

Uw huis en spullen wilt u goed verzekeren. Immers, het is een plek waar u zich thuis kunt voelen. Een plek waar u en uw gezin door een bepaalde aankleding en met uw persoonlijke spullen vorm en kleur aan gegeven hebben. Voor veel mensen is hun huis daarom ook niet voor niets één van hun kostbaarste bezittingen.

Inboedelverzekering

Een Inboedelverzekering dekt niet alleen schade door brand en diefstal. Uw bezittingen zijn ook verzekerd tegen schade door onder meer rook en roet, storm, ontploffing, blikseminslag, vandalisme en waterschade. Het diefstalrisico is bij lijfsieraden, audiovisuele en computerapparatuur, verzamelingen, antiek en schilderijen standaard verzekerd met gemaximeerde bedragen. Heeft u uitzonderlijk kostbare zaken of goederen waaraan u speciale waarde hecht? Dan is het raadzaam de extra zekerheid van de Kostbaarhedenverzekering erbij te nemen.

Weetje:

 • Gebruik altijd een inboedelwaardemeter om de waarde van uw inboedel vast te stellen. In veel gevallen heeft u dan ook een garantie tegen onderverzekering.
 • Denk als huurder ook aan het mee rekenen van een eventueel huurdersbelang.
 • Vaak kunt u als huiseigenaar extra korting krijgen in combinatie met een woonhuisverzekering.
 • Is het hang- en sluitwerk / de beveiliging van uw woning voorzien van een keurmerk? Dit levert vaak extra korting op. 
 • Vaak kan buitenhuisdekking een nuttige aanvulling zijn, sommige verzekeringen hebben deze extra dekking standaard.
 • Een inboedelverzekering is voor bijna iedereen met een zelfstandige woonruimte een nuttige verzekering. Vraag u echter altijd af of een verzekering in uw situatie echt nuttig of noodzakelijk is en wat de financiële lasten die de verzekering met zich mee brengt betekenen voor uw persoonlijke situatie.

Woonhuisverzekering

Met een Woonhuisverzekering is uw woning verzekerd tegen vrijwel alle gevolgen van brand, water, blikseminslag, storm, inbraak en dergelijke. De meeste verzekeraars kennen een dekking, waarbij ook glas is meeverzekerd. Let op: vaak is er bij stormschade sprake van een eigen risico!

Dankzij deze polis hoeft u zich geen zorgen te maken dat schade aan uw huis tot hoge, onvoorziene kosten leidt. De verzekering gaat uit van de herbouwwaarde van uw woonhuis. Wanneer u deze waarde vaststelt met een herbouwwaardemeter, dan heeft u garantie tegen onderverzekering.

Uw voordeel: als bij een volledige schade de waarde van uw woonhuis hoger uitvalt dan het verzekerd bedrag, keert de woonhuisverzekering toch het hogere schadebedrag uit. Het verzekerde bedrag (herbouwwaarde) is geïndexeerd, waardoor deze de ontwikkeling van de bouwkosten volgt.

Weetje:

 • Gebruik altijd een herbouwwaardemeter om de waarde van uw woning vast te stellen. In de meeste gevallen bent u dan ook verzekerd tegen onderverzekering.
 • Als huurder heeft u geen woonhuisverzekering nodig, de verhuurder is hier verantwoordelijk voor.
 • Vaak kunt u extra korting krijgen in combinatie met een inboedelverzekering of andere verzekeringen.
 • Is uw hang- en sluitwerk / de beveiliging van de woning voorzien van een keurmerk? Dit levert vaak extra korting op.
 • Denk bij een verbouwing altijd aan de gevolgen voor uw verzekering, vaak verhoogt een verbouwing de waarde van een woning.
 • Wellicht is het dan noodzakelijk ook de dekking van uw woonhuisverzekering te verhogen. Een inboedelverzekering is voor bijna iedere huiseigenaar een zeer nuttige verzekering. Vraag u echter altijd af of een verzekering in uw situatie echt nuttig of noodzakelijk is en wat de financiële lasten die de verzekering met zich mee brengt betekenen voor uw persoonlijke situatie.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering tegen privé-aansprakelijkheid is niet wettelijk verplicht. Toch is deze verzekering geen overbodige luxe. Want de wetgeving hierover is zo uitgebreid, dat de noodzaak van deze verzekering aan verplichting grenst. De verzekeringspraktijk bewijst dit keer op keer.

De dekking:

Voor het geval u schade of letsel toebrengt aan (de bezittingen van) een ander, kunt u wettelijk tot een flinke schadeclaim verplicht worden. Bijvoorbeeld wanneer uw kind op straat voetbalt en de ruit van de buren aan diggelen schiet. In dat geval biedt uw Aansprakelijkheidsverzekering dekking. De verzekering is over de hele wereld van kracht.

Ook de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een ‘vriendendienst’ is gedekt (bij de meeste verzekeraars gemaximeerd per gebeurtenis). Dit houdt in dat u verzekerd bent tijdens het helpen van vrienden en bekenden, bijvoorbeeld bij het klussen.

 U stemt de verzekering af op uw persoonlijke omstandigheden (alleenstaand, samenwonend, etc.). Afhankelijk van uw situatie sluit u een eenpersoons- of een gezinsdekking. Daarna kiest u de hoogte van de dekking: een verzekerd bedrag van bv € 500.000,-, € 1.250.000,- of  € 2.500.000,- per gebeurtenis. Eenvoudig dus.

Weetje:

 • Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is niet verplicht (zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is bij de WA verzekering voor motorvoertuigen), maar in de praktijk is deze verzekering voor vrijwel iedereen eigenlijk onmisbaar. De premie van deze verzekering is laag en de kosten waar u anders bij een aansprakelijkheid voor op moet draaien kunnen snel hoog oplopen.
 • Als u samenwoont (of gaat samenwonen) en u heeft beiden een losse aansprakelijkheidsverzekering, kunt u beter één aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking afsluiten dan twee losse polissen, dat is doorgaans goedkoper.
 • Heeft u een hond, kat of ander klein huisdier, dan is ook deze verzekerd.
 • Zijn uw kinderen meeverzekerd? Dan zijn ze ook meeverzekerd als ze uitwonend studerend zijn.

Netwerk

Fimax Groep maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK